Együttműködés a városokkal, segítség a településeknek PDF Nyomtatás E-mail

Együttműködés a városokkal, segítség a településeknek - ezzel a mondattal fémjelezte a megyei önkormányzat eltelt négy évét Manninger Jenő, a megyei közgyűlés elnöke.
- Négy évvel ezelőtt, a megyei önkormányzatok választása előtt Ön a megyék létjogosultsága mellett érvelt. Bizonyította-e életképességét a megyerendszer?
- Egyértelműen. Négy éve az akkori kormányzat jogi-, ennek sikertelensége után pénzügyi eszközökkel igyekezett a megyéket elsorvasztani. A megyék azonban élni akartak, és életben is maradtak.


- Ez azért nem volt egyszerű, a megyei önkormányzatoknak, így a zalainak is, szigorú intézkedések sorát kellett megtenni.
- Rendkívül feszes gazdálkodást kellett bevezetnünk; több intézményt át kellett szerveznünk, s olyan intézményeknél, ahol azt lehetett látni, hogy  nincs lehetőség felújításra, fejlesztésre, áthelyezéseket kellett végrehajtani. A megyei önkormányzat azonban mindenekelőtt önmagán kezdte a spórolást: kevesebb vezetővel, összevont bizottságokkal dolgoztunk.
- Sokat vitatott intézkedés volt a kötvénykibocsátás. Négy év távlatából is indokoltnak tartja?
- Kedvező feltételeket értünk el, s e nélkül semmiféle fejlesztést nem tudtunk volna végrehajtani, ezt tudni kell.
- Fejlesztések: a legfontosabb talán mindenki számára a megyei kórházé volt, de hosszú a sor. Melyeket emelné ki?
- A megyei kórház életben tartása mindannyiunk szívügye volt. Ki ne emlékezne az egészségügy-miniszterek elszomorító rendelkezéseire… Tudjuk valamennyien, milyen óriási küzdelmet kellett vívnunk kórházainkért. Pályázatok, önerő-támogatás segítségével új pavilonnal és helikopter leszállóval gyarapítottuk a megyei kórház épületét, 200 millió forinttal támogattuk műszerbeszerzéseit. Ezeken felül Sármelléken, Szepetneken és Zalabaksán idősek otthonát adtunk át. Felsőoktatási pályázatokkal segítettük a továbbtanuló diákokat, megalapítottuk a  „Zala megye jó tanuló, jó sportolója” címet.  Segítségünkkel Keszthelyen felépült a Mozgás Háza, elkészült egy műfüves pálya, tanuszoda épül; Lentiben járóbeteg rendelő készül.  Fenntartjuk közösen a középfokú oktatást Zalaszentgróton, és készen állnak a tervek Zalaszentgróton és Letenyén turizmust segítő szálláshelyek építésére. Voltak törvényileg nem kötelező, de a megyében élők érdekében tett lépéseink is, ilyen volt többek között, amikor felléptünk az ellen, hogy a zalai földeket  távoli milliárdosoknak értékesítsék. Nincs nagyobb öröm annál, mint hogy tudjuk: itteni gazdálkodók lettek a tényleges tulajdonosok.
- A megyei önkormányzat fontos célként jelölte meg a kistelepülések támogatását. Hogyan valósult ez meg?
- A települések számára 25 millió forintos támogatási alapot hoztunk létre azzal a céllal, hogy pályázati önerejükhöz támogatást tudjunk nyújtani. Többmillió forintot fordítottunk templomok felújítására, építésére, támogatást adtunk a turisztikai menedzsmentek részére. Sok kistelepülés gondján tudtunk segíteni, számos pályázatot valósíthattak meg a mi támogatásunkkal. Nagyon fontos számunkra Lendva bekapcsolása a megyei önkormányzat életébe, hiszen kulturálisan és egyéb szálak miatt ez a vidék elszakíthatatlan Zalától. A nemzetközi együttműködéseknél tartva: az érintett megyék közgyűléseinek elnökei megállapodásban rögzítették, hogy támogatják és lobbiznak a kormányoknál, európai szervezeteknél, hogy megvalósuljon az észak-déli irányú közlekedési folyosó Magyarországot érintő szakasza is Szombathely-Zalaegerszeg- Nagykanizsa útvonalán.
- A kultúra, a hagyományok tisztelete, életben tartása jellemző törekvése volt a jelenlegi megyei önkormányzatnak. Mit tart e téren a legnagyobb sikernek?
- Egyértelműen a Zala megye fennállásának ezeréves évfordulójára megszervezett, egész éven átívelő programsort, de kiemelném a magyarföldi fatemplom átadását, vagy a hagyományteremtő szándékkal idén megrendezett Szent Adorján Családi Napot. Azt gondolom, minden, e téren végzett munka, ha mégoly kicsi is, fontos és szükséges, hiszen hagyományaink továbbvitele élteti identitástudatunkat, erősíti kötődésünket. E nélkül már Zala megye sem lenne...
- Hamarosan új összetételű megyei önkormányzat vezeti Zalát: októberben itt is választunk. Ön mit vár, mit remél?
- Remélem, a megye polgárai látják, hogy érdemes a Fidesz-KDNP jelöltjeire szavazni az önkormányzatokban, hiszen már bizonyítottuk, hogy igenis képviseljük a megye településeinek érdekeit, tudunk és akarunk együtt dolgozni. Tiszteljük a független jelölteket, közülük sokat támogatunk is, de tudni kell, hogy a magát függetlennek feltüntető sem mindig garancia. Érdemes most is a többségre szavazni, hiszen a nagyobb többség határozottabb cselekvést tesz lehetővé, ahogy azt a parlamenti munkában is most láthatjuk