Újra megnyílt a forgalom előtt a Keszthely-Alsópáhok közötti útszakasz PDF Nyomtatás E-mail

A 76. számú főút hévízi elkerülő fejlesztésének első üteme befejeződött, így a Keszthely és Alsópáhok közötti szakaszon 2012. október 5-én újra megindult a közlekedés.

A projekt megvalósítása négy ütemből áll, a kivitelezés mindegyik szakaszon párhuzamosan zajlik. A részben új nyomvonalon épülő csaknem 11 km hosszú útszakasz többek között Hévíz belvárosát tehermentesíti az átmenő forgalom alól. A beruházás teljes befejezése 2014 közepére várható.

I. szakasz, Keszthely-Alsópáhok:
Az elkerülő első üteme, a Keszthely és Alsópáhok közötti szakasz építési munkálatai 2011 júniusában, az útszakasz teljes lezárása mellett kezdődtek meg.
A tőzeges altalaj miatt az út azonban közel 2 km hosszan annyira eldeformálódott, hogy a régi főutat teljes egészében el kellett bontani és újra kellett építeni. Először töltésalapozásra volt szükség. A Keszthely felőli oldalon 500 m hosszan, 7-8 méter mélyen mintegy 1000 db közel egy méter átmérőjű kavicscölöpöt vertek le a teherhordó talajig egy közel 10 tonnás súly többszöri ejtésével. A teherhordó felület kialakítását követően az érintett tőzeges szakaszon süllyedésmérőket helyeztek el. A vonatkozó előírások és geotechnikai szakvélemény szerint a további munkák abban az esetben folytatódhattak újra, amikor a süllyedés az 1 cm/hónap értéknél alacsonyabbá vált. Ez, az úgynevezett konszolidációs időszak, hat hónapon keresztül 2012. márciustól augusztusig tartott. Ezt követően befejeződtek az építési munkálatok, és megkezdődött a műszaki átadás-átvétel. 
A lezárást követően a munkák a további szakaszon rögtön megkezdődtek a 75. sz. főút bontásával, egyes részeken az új pályaszerkezet az aszfaltburkolatig 2011 végére elkészült.
Ezen szakaszon az építési munkálatok megkezdését az ún. „Mosóház” régészeti lelőhely feltárása is késleltette, amely mintegy 500 m hosszban érintette a beruházást.

Új körforgalmi csomópont:
A 71 sz. és a 75 sz. főút csomópontjában közlekedésbiztonsági szempontból biztonságos 40 m átmérőjű, négy ágú körforgalom épült. A Zalaegerszeg felől érkezőknek közvetlen csatlakozást biztosít az újonnan kialakított direkt ág a 71 sz. főút felé. A körforgalomból lehet majd ráfordulni a 71 sz. főút Keszthely elkerülő közel 6 km-es szakaszára, amely az egyik nagy bevásárlóközpont térségében fog visszakötni a meglévő 71 sz. főútra. A 75 sz. főúton a régi Gyöngyös patak feletti hidat elbontották, és egy új "A" teherbírási osztályú, 8 m szabad nyílású új híd épült.

A hévízi elkerülő építési munkálatainak további ütemezése
Az Alsópáhok–Hévíz-Felsőpáhok településeket elkerülő szakasz új nyomvonalon épül meg több mint 7 kilométeren. A 2.-3. szakasz a Zalaköszvényes térségében tervezett különszintű csomópontig tart, valamint ehhez tartozik a Nemesbüki bekötőút építése is. A 75. út csomópontja - Felsőpáhok - Hévíz összekötő út várható befejezése 2013. nyár vége, míg a Hévíz - Felsőpáhok összekötő út - Zalaköszvényes, valamint Nemesbüki bekötőút átadása várhatóan 2014 kora tavaszán valósulhat meg.

A negyedik szakasz több mint 2 km hosszan Zalaköszvényesnél indulva felhasználja a meglévő alsóbbrendű út nyomvonalát, annak korrekciójával és felújításával a meglévő 76. számú főútig (az alsómándpusztai csomópontig) tart. A szakasz 2x2 sávos részén folyik az út fölművének kialakítása, illetve a zalaköszvényesi csomópont építése. Ezen ütem befejezése előreláthatóan 2014 közepe.

Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs vezetője kiemelte: „Az elkerülő út megépülése után Hévíz, Alsó- és Felsőpáhok településeket elkerüli az átmenő forgalom. A fejlesztéssel jelentősen javul a közlekedés minősége és biztonsága a térségben.”
A beruházást több tényező is hátráltatta: a korábbi kivitelezési közbeszerzés és a régészeti munkák jogszabályi rendezésének elhúzódása, a 2010-es év őszének rendkívül csapadékos időjárása, valamint a területszerzési problémák, így a hévízi elkerülő teljes befejezése 2014 közepén várható.

A projekt az Új Széchenyi Terv keretében a Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) részeként valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával.

Manninger Jenő elmondta: sok nehézséget jelentett a Keszthely – Alsópáhok út építése, így örül, hogy sikerült megoldani, hogy a hévízi elkerülő elkészülte előtt visszaadhatják azt a forgalomnak. Meg kell köszönni a környék lakosságának türelmét, különösen Alsópáhok, Zalaapáti lakosainak, akiknek az elkerülő út különösen fontos.

Kifejtette: a keszthelyi elkerülőre több mint egy évtizede várnak, így nagy jelentősége lesz, ha a Hévíz és Keszthely várost tehermentesítő szakaszok elkészülnek.


forrás: monitormagazin.hu